Sedan starten 1978 har Industrifakta arbetat med att samla in, bearbeta och analysera kvalificerad marknadsinformation för rätt beslut inom bygg-, installations- och fastighetssektorn. Industrifakta har utarbetat kostnadseffektiva metoder för att mäta attityder och identifiera starka och svaga sidor hos olika typer av företag. Marknadstrender Bygg - en framgångsfaktor för Industrifaktas kunder! Följ Industrifakta på Mynewsdesk för ständigt färska nyheter!

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.