Installation2018-02-22T15:55:11+00:00
installation vit

Installation

Industrifakta arbetar djupt och engagerat med de olika installationssektorernas utveckling och förutsättningar.

Genom omfattande insamling av data och marknadstrender från både leverantörer och olika typer av beställare har vi hela tiden en aktuell helhetssyn på marknadens drivkrafter och konjunkturläge. De olika installationsmarknaderna påverkas inte bara av byggandets utveckling, utan även av teknisk utveckling, fastighetsägarnas prioriteringar och behov vid ombyggnad och underhåll, konjunktur, kundkrav och trender. Med vår långa erfarenhet av de svenska förutsättningarna och vår bevakning av byggmarknaderna i norden, har vi redskap för att analysera installationsmarknaderna i hela norden.

Vanliga uppdrag är:


– Konjunkturbevakning
– Kompetensbehov
– Efterfrågan
– Fastighetsmarknad
– Trendbevakning
– Konkurrentanalys

installation vit

Installation

Industrifakta arbetar djupt och engagerat med de olika installationssektorernas utveckling och förutsättningar.

Genom omfattande insamling av data och marknadstrender från både leverantörer och olika typer av beställare har vi hela tiden en aktuell helhetssyn på marknadens drivkrafter och konjunkturläge. De olika installationsmarknaderna påverkas inte bara av byggandets utveckling, utan även av teknisk utveckling, fastighetsägarnas prioriteringar och behov vid ombyggnad och underhåll, konjunktur, kundkrav och trender. Med vår långa erfarenhet av de svenska förutsättningarna och vår bevakning av byggmarknaderna i norden, har vi redskap för att analysera installationsmarknaderna i hela norden.

Vanliga uppdrag är:


– Konjunkturbevakning
– Kompetensbehov
– Efterfrågan
– Fastighetsmarknad
– Trendbevakning
– Konkurrentanalys

Industrifaktas tjänster

Är du i behov av undersökningar, analyser och bevakningar inom bygg, installations, eller fastighetssektorn? Då har du kommit rätt. Läs mer om våra tjänster och kontakta oss gärna för mer information.

Analys

Bevakningar

Rådgivning

Undersökningar

Analys

Bevakningar

Rådgivning

Undersökningar