Om oss 2017-10-04T07:58:35+00:00

Företaget

Industrifakta grundades 1978 i Helsingborg med syfte att tillhandahålla kvalificerad marknadsinformation för industrin, därav namnet Industrifakta.

Ganska snart ändrades den primära målgruppen till bygg-, installations- och fastighetssektorn. Våra arbetsmetoder och tjänster har förstås utvecklats mycket genom åren. Men bolagsnamnet och den grundläggande affärsidén att erbjuda strategiskt beslutsunderlag består än idag.

Industrifakta är ett specialiserat marknadsundersöknings- och analysföretag med Norden som marknad. Genom en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser skapar vi en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen. På så sätt kan vi ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som hjälper våra kunder att fatta rätt beslut i viktiga frågor. Vi är ödmjuka inför det stora förtroende som kunderna ger oss och har noggranna rutiner för hantering av affärskänslig och konfidentiell information.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi omvärldsanalyser, marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har också medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och genomfört ett femtiotal större framtidsinriktade studier i egen regi. Bland uppdragsgivarna finns bland annat kommuner, fastighetsbolag, byggherrar, banker, försäkringsbolag och industriföretag.

Under 2011 förvärvades Industrifakta AB av Navet AB och i samband med detta flyttade bolaget till Navets lokaler på Järnvägsgatan 11 i Helsingborg. Våra verksamheter kompletterar varandra väl och tillsammans erbjuder vi en både bredare och spetsigare tjänsteportfölj.

Industrifaktas utveckling har präglats av ett nära samarbete med våra kunder samt kompetenta och lojala medarbetare. Vi är lyhörda för förändringar på marknaden och prioriterar långsiktiga kundrelationer. En bra affär för oss kännetecknas av att kunden kan utnyttja informationen till att förbättra sina affärer eller projekt och samtidigt göra besparingar eller öka sin lönsamhet.

Våra värderingar

Sedan Industrifakta grundades föreligger en tydlig och etablerad värdegrund som därmed är djupt förankrad bland våra medarbetare.

Lyhörda, Kreativa, Pålitliga och Stabila – detta är Industrifaktas gemensamma värdegrund som hela vårt varumärke bygger på. Industrifaktas värdegrund beskriver vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund i hela vår verksamhet.

01

Lyhörda

Det är avgörande för oss att förstå vad kunden önskar och i varje läge tillförsäkra kunden att vi når målet med varje uppdrag genom att vara lyhörda med korta beslutsvägar. Vi är lyhörda för våra medarbetares vardag så att dom skall kunna förena sina arbetsuppgifter med familj och fritidsintressen.

02

Kreativa

Vi är dedikerade i våra uppdrag, tar ställning och levererar alltid kundspecifika lösningar. Industrifaktas medarbetare erbjuds en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö vilket säkrar individens motivation att alltid leverera på toppen av sin förmåga och medverkar därmed till vår positiva utveckling.

03

Pålitliga

Vi kommunicerar öppet och ärligt med god affärsetik, hög moral och integritet. Vi skall uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga lösningar och prioritera hållbara resurser. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder, leverantörer och medarbetare skall vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

04

Stabila

Vi arbetar långsiktigt med lönsamhet och stark förankring i vår lokala marknad. Vi är självständiga och oberoende och arbetar alltid för kunden och styrs aldrig av någon annan ersättning än den kunden betalar. Vi arbetar långsiktigt med våra medarbetares kompetensutveckling och erbjuder goda möjligheter till utbildning, befordran och friskvård.

”Efter över 20 år i branschen är jag fortfarande lika nyfiken på byggbranschen som jag var när jag började på Industrifakta”

Jens Linderoth, Analysansvarig

Jens är utbildad marknadsekonom och har arbetat med marknadsanalyser och konjunkturbevakning på Industrifakta sedan 1994. Under åren 2011-2013 gjorde han en avstickare till byggmaterialindustrin där han arbetade som marknadsingenjör med fokus på kommunikation och trendanalys.

Med sin breda erfarenhet tillför Jens värdefull kompetens inom Industrifaktas analysarbete och konjunkturbevakning. Han gör intervjuer, researcharbete, analyser och skriver texter. Att presentera rapporter och hålla föredrag ingår också i Jens arbetsuppgifter.

– Även om jag har mycket erfarenhet och har följt byggmarknaden över flera konjunkturcykler så är framtiden alltid ett oskrivet blad. Därför är det viktigt att fortsätta vara nyfiken och hela tiden hålla sig ajour med vad som händer på byggmarknaden. Att se ekonomiska samband och analysera hur konjunkturförändringar påverkar våra uppdragsgivare. Jag brinner för att ta fram så bra information och underlag som möjligt till kundernas marknadsbevakning.

0725-05 61 87

”Att hjälpa våra kunder med deras frågeställningar och hitta nya infallsvinklar samt lösningar på deras problem är det roligaste jag vet!”

Jenny Ingelström, Analytiker

Jenny är nationalekonom med en masterexamen från Lunds Universitet. Hon har en bred utbildning i ekonomisk och statistisk analys och kommer närmast från banksektorn.

Sedan 2016 är Jenny anställd som analytiker på Industrifakta. Hon tar fram frågeformulär, gör djupintervjuer, bearbetar statistik, gör prognoser och analyser, skriver rapporter och presenterar materialet för kund.

– Det är roligt att få vara delaktig i hela kedjan, från idé till färdig leverans. Mina kunskaper inom både mikro- och makroekonomi kommer väl till pass på Industrifakta. Jag gillar processen vid problemlösning, att få utlopp för kreativt tänkande och hitta nya infallsvinklar. Allt för att besvara kundens frågeställningar.

0703-47 94 00

”Att kunna leverera analyser med hög kvalité som våra kunder kan lita på är min främsta drivkraft”

Magnus Klein, Ansvarig för konjunkturbevakning

Magnus är civilekonom och har även en kandidatexamen i informatik. Han har en bakgrund inom kemitekniska branschen och arbetar sedan 2008 med konjunkturbevakning och analysbearbetning hos Industrifakta.

Magnus är ansvarig för planering, samordning och kundkontakter inom konjunkturbevakning. Han tar fram och bearbetar statistik, gör prognoser och visualiserar resultatet så det blir överskådligt och användbart för kunden.

– Jag gillar att arbeta med siffror och presentera data med pedagogiska grafiska lösningar. Det är viktigt att ha kontrollfunktioner för att säkerställa kvaliteten på materialet. Här kommer också erfarenheten till nytta, med tiden lär man sig att upptäcka onaturliga avvikelser. Våra kunder använder materialet som input till budgetarbete, marknadsprognoser, affärsplaner etc så det är av högsta vikt att de kan lita på våra beräkningar och analyser.

0703-93 33 67

”Att få möjligheten att verka nära och hjälpa våra kunder med deras beslutsunderlag är ett privilegium”

Magnus Johansson, Projektledare

Magnus är byggnadsingenjör i grunden med bred utbildning och erfarenhet inom byggande, infrastruktur och fastighetsmarknad. Han har bland annat arbetet tio år som fastighetsmäklare.

Sedan 2011 är Magnus anställd hos Industrifakta som projektledare och marknadsanalytiker. Han ansvarar för kundanpassade undersökningar, bistår med rådgivning och håller i presentationer.

– Det är stimulerande att få arbeta med frågeställningar som påverkar samhällsutvecklingen i så stor utsträckning. Vi arbetar med olika företag från alla led i byggsektorn, vilket ger oss en bra helhetsbild. Min drivkraft är att hjälpa kunden framåt genom att bidra till ökad förståelse och kunskap. Mest givande är de uppdrag där vi jobbar i nära samarbete med kunden. Som projektledare är det jag som sätter ihop våra team och fördelar arbetsuppgifterna. Varje projekt är en laginsats – vi ska alltid kunna stå för och känna oss stolta över våra leveranser.

0768-17 18 18

”Vi kommer tidigt in i byggprocessen och är
med och påverkar samhällsutvecklingen”

Patrik Wikman, Verkställande Direktör

Patrik är civilekonom och har tidigare varit verksam inom internationell handel och i jordbrukssektorn.

2012 tillträdde han som verkställande direktör efter att ha arbetat med analyser och marknadsinformation hos Industrifakta sedan 2001. Patrik var med och utvecklade Industrifaktas framgångsrika modell för regional analys och han levererar uppgifter om den nordiska kontorsmarknaden till fastighetsdatabasen Europromis. Som vd ansvarar han för ekonomi- och personalfrågor men deltar även i det operativa arbetet.

– Vi har en god sammanhållning på Industrifakta. Medarbetarna är samspelta och lösningsorienterade, vi kompletterar varandra både vad gäller personlighet och kompetens. Jag är själv intresserad av ekonomi och samhällsutveckling, vilket är en fördel eftersom vi ofta är med tidigt i processerna. Till exempel vid utveckling av nya områden och bostäder. Jag är noggrann och bra på att lösa kluriga uppgifter. Det är jag som har det övergripande ansvaret för att kvalitetssäkra våra produkter och tjänster.

0739-84 08 40

Våra tjänster

analys

Analys 

Bevakningar

Rådgivning

Undersökningar 

Image
01 Insamlingsfas
Basen för alla uppdrag är insamling av relevant fakta och statistik. Det sker genom kvalitativa och kvantitativa intervjuundersökningar, Industrifaktas egna paneler och databaser samt ett nära samarbete med aktörer på bygg-, installations- och fastighetsmarknaden.
02 Analysfas
Med fakta som bas genomför Industrifakta analysfasen. Resultatet är en analys med stor integritet som ger svar på uppdragsgivarens frågeställningar. Värdeord i analysarbetet är korrekthet och fakta som leveras med en hög trovärdighet.
03 Beslutsunderlag
Med analysen som utgångspunkt tar Industrifakta fram beslutsunderlag som ger en tydlig färdriktning och hjälper uppdragsgivaren att fatta rätt beslut i avgörande frågeställningar.

Vår affärslogik

– tre steg mot rätt beslut för bättre affärer

01

Insamlingsfas

Basen för alla uppdrag är insamling av relevant fakta och statistik. Det sker genom kvalitativa och kvantitativa intervjuundersökningar, Industrifaktas egna paneler och databaser samt ett nära samarbete med aktörer på bygg-, installations- och fastighetsmarknaden.

02

Analysfas

Med fakta som bas genomför Industrifakta analysfasen. Resultatet är en analys med stor integritet som ger svar på uppdragsgivarens frågeställningar. Värdeord i analysarbetet är korrekthet och fakta som leveras med en hög trovärdighet.

03

Beslutsunderlag

Med analysen som utgångspunkt tar Industrifakta fram beslutsunderlag som ger en tydlig färdriktning och hjälper uppdragsgivaren att fatta rätt beslut i avgörande frågeställningar.

Image

Vår affärslogik

– tre steg mot rätt beslut för bättre affärer

01

Insamlingsfas

Basen för alla uppdrag är insamling av relevant fakta och statistik. Det sker genom kvalitativa och kvantitativa intervjuundersökningar, Industrifaktas egna paneler och databaser samt ett nära samarbete med aktörer på bygg-, installations- och fastighetsmarknaden.

02

Analysfas

Med fakta som bas genomför Industrifakta analysfasen. Resultatet är en analys med stor integritet som ger svar på uppdragsgivarens frågeställningar. Värdeord i analysarbetet är korrekthet och fakta som leveras med en hög trovärdighet.

03

Beslutsunderlag

Med analysen som utgångspunkt tar Industrifakta fram beslutsunderlag som ger en tydlig färdriktning och hjälper uppdragsgivaren att fatta rätt beslut i avgörande frågeställningar.