Tjänster2018-11-28T11:11:30+00:00


Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128


Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Våra tjänster

Är du i behov av undersökningar, analyser och bevakningar inom bygg, installations, eller fastighetssektorn? Då har du kommit rätt. Läs mer om våra tjänster och kontakta oss gärna för mer information.


Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128
analys blue

Analys

Bevakningar

Rådgivning

Undersökningar


Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128
analys blue

Analys 

Bevakningar

Rådgivning

Undersökningar 


Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Frågor & Svar

Det är ett antal faktorer som påverkar både nybyggnad och underhåll. Varje sektor och lokaltyp har sin egen konjunktur med egna drivkrafter och trender. Industrifakta bevakar byggandet inom en mängd sektorer och kan utreda förutsättningar och framtida utveckling med möjlighet geografisk uppdelning.

Industrifakta hjälper dig att ta reda på vilka typer av hushåll som kan vara attraherade av ditt projekt. Genom intervjuer med dina framtida kunder och analyser av den lokala bostadsmarknaden och med hänsyn till konkurrerande projekt, presenterar vi målgruppens betalningsvilja och behov.

Genom att studera den historiska utvecklingen när det gäller befolkningstillväxt och analysera sammansättningen av dagens befolkning och hushåll, kan man förstå vilka som är de drivande krafterna bakom befolkningsutvecklingen på en lokal marknad. Detta ger dock inte hela sanningen. Investeringar på byggmarknaden och inom näringslivet har också en stark påverkan på inflyttning, omflyttning och pendlingsmönster. Industrifakta kombinerar statistiska data med analyser och intervjuer, som hjälper dig att förstå vilka krafter som påverkar den lokala marknaden, vilka hot och möjligheter som är viktiga att ta hänsyn till för din investering.

Det kan ibland vara känsligt att intervjua sina egna kunder och svaren kan ibland bli färgade. Industrifakta blir en neutral part som kan hjälpa dig att utforma frågeställningar, genomföra intervjuerna och bedöma svaren med hänsyn till erfarenhet från andra intervjuer.

Det är viktigt att ta reda på vilken målgrupp som man vänder sig till i sitt bostadsprojekt. Dessa har olika behov, betalningsvilja och flyttplaner. Var projektet är placerat har också stor betydelse. Det är även viktigt att veta i vilket konjunkturläge som bostäderna kommer ut på marknaden och vilka konkurrerande projekt som finns tillgängliga på marknaden i det läget. Industrifaktas projektanalyser presenterar marknadsförutsättningarna och, tar reda på målgruppernas behov och betalningsvilja. Detta ger dig ett säkrare underlag när du utformar ditt bostadsprojekt.

Genom att beskriva en kommun eller regions historiska utveckling med hjälp av en mängd nyckeltal samt analysera dagens situation när det gäller befolkning, näringsliv och investeringar kan man få en god inblick i vilka drivkrafterna är och inte minst hur dessa påverkar framtiden och förutsättningarna för olika investeringar. Industrifaktas kommunanalyser baseras inte bara på en stor mängd statistiska data, utan stöds också av ett antal djupintervjuer med viktiga lokala aktörer inom kommun och näringsliv.

Industrifakta bevakar den ekonomiska utvecklingen och byggkonjunkturen för våra nordiska grannländer och presenterar varje kvartal en konjunkturrapport med prognoser. Utifrån denna kan vi fördjupa vår analys genom en kombination av intervjuer och statistiska data.

Med hjälp av Industrifaktas system för att värdera tillväxtfaktorer och deras inverkan, kan man rangordna de hetaste tillväxtkommunerna. Ska du etablera dig på en kommun, köpa ett bostadsbestånd eller vill jämföra konjunktur- eller marknadsförutsättningarna på orter som du redan verkar på, kan Industrifakta genomföra en benchmarking av dessa.

Industrifakta bevakar bygg- och underhållskonjunkturen med uppdaterade rapporter varje kvartal.
Utifrån denna bevakning kan vi fördjupa oss i en mängd olika produkter och tjänster som kan relateras till byggmarknaden. Industrifakta har sedan början av 1990-talet ansvarat för konjunkturbevakningen åt de svenska branschorganisationerna inom el, VS, ventilation och kyla/värme.

Jens Linderoth, analysansvarig.

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Questions and answers

Det är ett antal faktorer som påverkar både nybyggnad och underhåll. Varje sektor och lokaltyp har sin egen konjunktur med egna drivkrafter och trender. Industrifakta bevakar byggandet inom en mängd sektorer och kan utreda förutsättningar och framtida utveckling med möjlighet geografisk uppdelning.

Industrifakta hjälper dig att ta reda på vilka typer av hushåll som kan vara attraherade av ditt projekt. Genom intervjuer med dina framtida kunder och analyser av den lokala bostadsmarknaden och med hänsyn till konkurrerande projekt, presenterar vi målgruppens betalningsvilja och behov.

Genom att studera den historiska utvecklingen när det gäller befolkningstillväxt och analysera sammansättningen av dagens befolkning och hushåll, kan man förstå vilka som är de drivande krafterna bakom befolkningsutvecklingen på en lokal marknad. Detta ger dock inte hela sanningen. Investeringar på byggmarknaden och inom näringslivet har också en stark påverkan på inflyttning, omflyttning och pendlingsmönster. Industrifakta kombinerar statistiska data med analyser och intervjuer, som hjälper dig att förstå vilka krafter som påverkar den lokala marknaden, vilka hot och möjligheter som är viktiga att ta hänsyn till för din investering.

Det kan ibland vara känsligt att intervjua sina egna kunder och svaren kan ibland bli färgade. Industrifakta blir en neutral part som kan hjälpa dig att utforma frågeställningar, genomföra intervjuerna och bedöma svaren med hänsyn till erfarenhet från andra intervjuer.

Det är viktigt att ta reda på vilken målgrupp som man vänder sig till i sitt bostadsprojekt. Dessa har olika behov, betalningsvilja och flyttplaner. Var projektet är placerat har också stor betydelse. Det är även viktigt att veta i vilket konjunkturläge som bostäderna kommer ut på marknaden och vilka konkurrerande projekt som finns tillgängliga på marknaden i det läget. Industrifaktas projektanalyser presenterar marknadsförutsättningarna och, tar reda på målgruppernas behov och betalningsvilja. Detta ger dig ett säkrare underlag när du utformar ditt bostadsprojekt.

Genom att beskriva en kommun eller regions historiska utveckling med hjälp av en mängd nyckeltal samt analysera dagens situation när det gäller befolkning, näringsliv och investeringar kan man få en god inblick i vilka drivkrafterna är och inte minst hur dessa påverkar framtiden och förutsättningarna för olika investeringar. Industrifaktas kommunanalyser baseras inte bara på en stor mängd statistiska data, utan stöds också av ett antal djupintervjuer med viktiga lokala aktörer inom kommun och näringsliv.

Industrifakta bevakar den ekonomiska utvecklingen och byggkonjunkturen för våra nordiska grannländer och presenterar varje kvartal en konjunkturrapport med prognoser. Utifrån denna kan vi fördjupa vår analys genom en kombination av intervjuer och statistiska data.

Med hjälp av Industrifaktas system för att värdera tillväxtfaktorer och deras inverkan, kan man rangordna de hetaste tillväxtkommunerna. Ska du etablera dig på en kommun, köpa ett bostadsbestånd eller vill jämföra konjunktur- eller marknadsförutsättningarna på orter som du redan verkar på, kan Industrifakta genomföra en benchmarking av dessa.

Industrifakta bevakar bygg- och underhållskonjunkturen med uppdaterade rapporter varje kvartal.
Utifrån denna bevakning kan vi fördjupa oss i en mängd olika produkter och tjänster som kan relateras till byggmarknaden. Industrifakta har sedan början av 1990-talet ansvarat för konjunkturbevakningen åt de svenska branschorganisationerna inom el, VS, ventilation och kyla/värme.

Jens Linderoth, analysansvarig.

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Vilken är din bransch?

Vilken bransch tillhör du? Läs mer om vad vi kan hjälpa er med under respektive sida.


Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Vilken är din bransch?

Vilken bransch tillhör du? Läs mer om vad vi kan hjälpa er med under respektive sida.


Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Fastighet

installation grey

Installation


Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Bygg 

Fastighet

installation grey

Installation


Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Referenser

Här presenteras några av våra fantastiska samarbeten genom åren.


Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/i/industri/www/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128