Jenny Ingelström2018-11-28T15:22:04+00:00

Jenny Ingelström, Analytiker

”Att hjälpa våra kunder med deras frågeställningar och hitta nya infallsvinklar samt lösningar på deras problem är det roligaste jag vet!”

Jenny är nationalekonom med en masterexamen från Lunds Universitet. Hon har en bred utbildning i ekonomisk och statistisk analys och kommer närmast från banksektorn.

Sedan 2016 är Jenny anställd som analytiker på Industrifakta. Hon tar fram frågeformulär, gör djupintervjuer, bearbetar statistik, gör prognoser och analyser, skriver rapporter och presenterar materialet för kund.

– Det är roligt att få vara delaktig i hela kedjan, från idé till färdig leverans. Mina kunskaper inom både mikro- och makroekonomi kommer väl till pass på Industrifakta. Jag gillar processen vid problemlösning, att få utlopp för kreativt tänkande och hitta nya infallsvinklar. Allt för att besvara kundens frågeställningar.

0703-47 94 00

Jenny Ingelström, Analytiker

”Att hjälpa våra kunder med deras frågeställningar och hitta nya infallsvinklar samt lösningar på deras problem är det roligaste jag vet!”

Jenny är nationalekonom med en masterexamen från Lunds Universitet. Hon har en bred utbildning i ekonomisk och statistisk analys och kommer närmast från banksektorn.

Sedan 2016 är Jenny anställd som analytiker på Industrifakta. Hon tar fram frågeformulär, gör djupintervjuer, bearbetar statistik, gör prognoser och analyser, skriver rapporter och presenterar materialet för kund.

– Det är roligt att få vara delaktig i hela kedjan, från idé till färdig leverans. Mina kunskaper inom både mikro- och makroekonomi kommer väl till pass på Industrifakta. Jag gillar processen vid problemlösning, att få utlopp för kreativt tänkande och hitta nya infallsvinklar. Allt för att besvara kundens frågeställningar.

0703-47 94 00