Magnus Klein2018-11-28T15:25:35+00:00

Magnus Klein, Ansvarig för konjunkturbevakning

”Att kunna leverera analyser med hög kvalité som våra kunder kan lita på är min främsta drivkraft”

Magnus är civilekonom och har även en kandidatexamen i informatik. Han har en bakgrund inom kemitekniska branschen och arbetar sedan 2008 med konjunkturbevakning och analysbearbetning hos Industrifakta.

Magnus är ansvarig för planering, samordning och kundkontakter inom konjunkturbevakning. Han tar fram och bearbetar statistik, gör prognoser och visualiserar resultatet så det blir överskådligt och användbart för kunden.

– Jag gillar att arbeta med siffror och presentera data med pedagogiska grafiska lösningar. Det är viktigt att ha kontrollfunktioner för att säkerställa kvaliteten på materialet. Här kommer också erfarenheten till nytta, med tiden lär man sig att upptäcka onaturliga avvikelser. Våra kunder använder materialet som input till budgetarbete, marknadsprognoser, affärsplaner etc så det är av högsta vikt att de kan lita på våra beräkningar och analyser.

0703-93 33 67

Magnus Klein, Ansvarig för konjunkturbevakning

”Att kunna leverera analyser med hög kvalité som våra kunder kan lita på är min främsta drivkraft”

Magnus är civilekonom och har även en kandidatexamen i informatik. Han har en bakgrund inom kemitekniska branschen och arbetar sedan 2008 med konjunkturbevakning och analysbearbetning hos Industrifakta.

Magnus är ansvarig för planering, samordning och kundkontakter inom konjunkturbevakning. Han tar fram och bearbetar statistik, gör prognoser och visualiserar resultatet så det blir överskådligt och användbart för kunden.

– Jag gillar att arbeta med siffror och presentera data med pedagogiska grafiska lösningar. Det är viktigt att ha kontrollfunktioner för att säkerställa kvaliteten på materialet. Här kommer också erfarenheten till nytta, med tiden lär man sig att upptäcka onaturliga avvikelser. Våra kunder använder materialet som input till budgetarbete, marknadsprognoser, affärsplaner etc så det är av högsta vikt att de kan lita på våra beräkningar och analyser.

0703-93 33 67