Sara Kulle2018-12-18T09:27:36+00:00

Sara Kulle, Strategisk Kommunikatör

Sara är kommunikatör och har en kandidatexamen i strategisk kommunikation och digitala medier från Lunds Universitet.
Hon har en bred kompetens med fördjupade kunskaper inom bland annat marknadskommunikation, PR och organisationskommunikation.

Sedan 2018 är Sara anställd som Strategisk kommunikatör och kommer närmast från banksektorn.
Hon arbetar främst med Industrifaktas digitala närvaro och strategiska kommunikation men även med
arbetet kring presentation och utformning av prognoser, analyser och rapporter.

– Jag drivs av kommunikation och hur man arbetar strategiskt med denna för att skapa integrerad kommunikation som
levererar ett tydligt budskap. Samhällsstruktur och dess utveckling intresserar mig och det är inspirerande att vara delaktig i att ge våra kunder en god omvärldsbevakning.

0722-45 99 79

Sara Kulle, Strategisk Kommunikatör

Sara är kommunikatör och har en kandidatexamen i strategisk kommunikation och digitala medier från Lunds Universitet.
Hon har en bred kompetens med fördjupade kunskaper inom bland annat marknadskommunikation, PR och organisationskommunikation.

Sedan 2018 är Sara anställd som Strategisk kommunikatör och kommer närmast från banksektorn.
Hon arbetar främst med Industrifaktas digitala närvaro och strategiska kommunikation men även med
arbetet kring presentation och utformning av prognoser, analyser och rapporter.

– Jag drivs av kommunikation och hur man arbetar strategiskt med denna för att skapa integrerad kommunikation som
levererar ett tydligt budskap. Samhällsstruktur och dess utveckling intresserar mig och det är inspirerande att vara delaktig i att ge våra kunder en god omvärldsbevakning.

0722-45 99 79