Patrik Wikman2019-03-29T10:30:46+00:00

Patrik Wikman, Analytiker & Kvalitetsansvarig

”Vi kommer tidigt in i byggprocessen och är
med och påverkar samhällsutvecklingen”

Patrik är civilekonom och har tidigare varit verksam inom internationell handel och i jordbrukssektorn.

År 2012 tillträdde han som verkställande direktör efter att ha arbetat med analyser och marknadsinformation hos Industrifakta sedan 2001. Patrik var med och utvecklade Industrifaktas framgångsrika modell för regional analys och han levererar uppgifter om den nordiska kontorsmarknaden till fastighetsdatabasen Europromis. Efter att ha lämnat över VD positionen under hösten 2018 arbetar han främst med analys och statistikbearbetning samt ansvarar för vår datainsamling av unika branschspecifika data genom intervjuer. I tillägg har han det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring och metodik.

– Vi har en god sammanhållning på Industrifakta och är samspelta och lösningsorienterade, vi kompletterar varandra både vad gäller personlighet och kompetens. Jag är själv intresserad av ekonomi och samhällsutveckling och politik, vilket är en fördel eftersom vi ofta är med tidigt i processerna. Till exempel vid utveckling av nya områden och bostäder. Jag är noggrann och bra på att lösa kluriga uppgifter och har genom åren skaffat mig en bred erfarenhet av både konjunkturutveckling och byggrelaterade frågor.

0739-84 08 40

Patrik Wikman, Analytiker & Kvalitetsansvarig

”Vi kommer tidigt in i byggprocessen och är
med och påverkar samhällsutvecklingen”

Patrik är civilekonom och har tidigare varit verksam inom internationell handel och i jordbrukssektorn.

År 2012 tillträdde han som verkställande direktör efter att ha arbetat med analyser och marknadsinformation hos Industrifakta sedan 2001. Patrik var med och utvecklade Industrifaktas framgångsrika modell för regional analys och han levererar uppgifter om den nordiska kontorsmarknaden till fastighetsdatabasen Europromis. Efter att ha lämnat över VD positionen under hösten 2018 arbetar han främst med analys och statistikbearbetning samt ansvarar för vår datainsamling av unika branschspecifika data genom intervjuer. I tillägg har han det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring och metodik.

– Vi har en god sammanhållning på Industrifakta och är samspelta och lösningsorienterade, vi kompletterar varandra både vad gäller personlighet och kompetens. Jag är själv intresserad av ekonomi och samhällsutveckling och politik, vilket är en fördel eftersom vi ofta är med tidigt i processerna. Till exempel vid utveckling av nya områden och bostäder. Jag är noggrann och bra på att lösa kluriga uppgifter och har genom åren skaffat mig en bred erfarenhet av både konjunkturutveckling och byggrelaterade frågor.

0739-84 08 40